Inschrijfformulier
Terug

Inschrijfformulier


Soort lidmaatschap
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  Betaling van de contributie kan uitsluitend door middel van clubcollect. Opzeggingen van een lidmaatschap dienen plaats te vinden voor 1 juni (van ieder jaar) per e-mail naar [email protected], bij gebreke waarvan jou lidmaatschap weer voor een jaar wordt voortgezet en je ook verplicht bent je contributie te betalen.

 
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
   
   
Wat kun jij voor de AHC betekenen? Van betrokkenheid naar ACTIE!
  De Arnhemsche hockeyclub hanteert het verenigingsprincipe: “ Voor en door leden”. Van leden en ouders van jeugdleden verwachten wij dat zij een bijdrage leveren aan de werkzaamheden die binnen de vereniging uitgevoerd moeten worden. Kennis van hockey is niet nodig om vrijwilligerswerk te kunnen doen en niet iedere taak kost veel tijd. Vul hieronder in wat je als senior of ouder van een jeugdspeler wil bijdragen aan de club. Ook wanneer je in het bezit bent van diploma’s op het gebied van EHBO, horeca of hockey horen we dat graag of wanneer je vanuit je beroep iets specifieks kunt bijdragen. Er zitten taken bij die incidenteel van aard zijn (I), een projectmatig karakter hebben (P) of een aantal uren per maand kosten (U).

 
Accommodatie
   
   
   
   
   
Horeca
   
   
   
Evenementen
   
   
   
   
Hockey gerelateerd
   
   
   
   
   
   
   
Arbitrage
   
   
   
   
   
Sponsoring
   
   
   
   
Ondersteunend
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Akkoord inschrijving
   
Hierbij bevestig ik deze inschrijving en ga ik akkoord met het verschuldigd inschrijfgeld, de contributie en de automatische incasso.
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.