Clubtenue
Terug

Clubtenue

Het clubtenue van AHC

 

Inleiding

Vanaf seizoen 2020-2021 hebben we voor de komende 3 jaar, 4 nieuwe hoofdsponsors gevonden: Indian Maharadja, Rabobank, Arnhem Ortho en Intersport Megastore Four Seasons.

 

 

Voor de herkenbaarheid van AHC en de naamsbekendheid van de betalende sponsoren is ieder spelend lid, bij aanvang van het seizoen, verplicht om in het nieuwe shirt te spelen.

 

We zullen dit op dezelfde manier doen als de afgelopen jaren. Leden krijgen een shirt in bruikleen en de shirts zullen in eigendom zijn en in eigendom blijven van AHC.

       

 

Spelregels AHC-sponsor shirts

 

Kosten AHC-shirt

 

Ieder lid betaalt jaarlijks € 10,- voor het AHC-clubshirt. Hiervoor ontvang je ieder seizoen een shirt in jouw maat. Via de coaches zullen de shirts aan het team worden uitgedeeld. Inning geschiedt tegelijkertijd met de contributie door middel van een shirt-bijdrage. De afgelopen drie jaar betaalden leden ineens voor 3 jaar. Zoals we het nu gaan doen is het een eerlijk systeem ivm de aanmeldingen en opzeggingen van lidmaatschappen. De kledingcommissie voert hiervoor de administratie. Coaches tekenen voor ontvangst en retournering van de shirts. Gedurende het seizoen is ieder lid verantwoordelijk voor zijn of haar shirt.


‘Goed huismeesterschap’

Het AHC-clubshirt is uitsluitend bedoeld voor wedstrijden van AHC, dus niet voor activiteiten buiten AHC-wedstrijden om.

 

Lichte beschadiging of uit de maat gegroeid

Bij lichte beschadigingen ( zoals het loslaten van bedrukkingen, halen/haakjes) of als je uit de

 

maat gegroeid bent, kun je jouw shirt gedurende het seizoen eenmalig kosteloos omruilen voor een nieuw shirt. Neem hiervoor contact op met de kledingcommissie ([email protected]).

 

Bedrukken

Zelf (bij)bedrukken van het AHC-shirt is niet toegestaan, dus ook geen additionele sponsoren, namen, rugnummers etc. Bedrukking van de clubshirts wordt centraal door AHC geregeld.

 

Schade of verlies

Bij schade die niet is ontstaan door normaal gebruik (zoals (brand)gaten, verkeerd wassen of strijken, extra bedrukken of verlies van het shirt) wordt er € 45,- door AHC in rekening gebracht. Als het shirt door schade of om een andere reden vervangen dient te worden neem dan s.v.p. contact op met de kledingcommissie ([email protected])


Einde seizoen

Als je aan het einde van het seizoen een andere maat shirt wil lever je je shirt in bij jouw coach. Houd je dezelfde maat houd je hetzelfde shirt.

 

Start nieuwe seizoen

Aan jouw coach geef je aan het einde van het seizoen je nieuwe maat door. Via de coaches worden de shirts voor het nieuwe hockeyseizoen aan het team weer uitgedeeld.

 

(Opzegging) lidmaatschap

Bij opzegging van het lidmaatschap lever je je shirt uiterlijk 1 week na opzegging in bij de kledingcommissie. Indien het shirt niet wordt teruggegeven aan AHC dan brengt AHC € 45 in rekening.

 

Nieuw spelend lid

Word je (spelend) lid van AHC dan geef je aan de kledingcommissie jouw maat door en betaal je het eenmalige bedrag. Via jouw coach krijg je vervolgens z.s.m. jouw shirt.

 

Extra shirt

Indien iemand een extra shirt wil bestellen dan kan dit, de kosten zijn dan € 45. Je kan dan contact opnemen met de kledingcommissie.

 

Aansprakelijkheid

AHC ervaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade e/o verlies van het shirt. Dat ligt volledig bij de gebruiker van het shirt. Het shirt dat je in bruikleen krijgt is strikt persoonlijk. In gevallen die niet in deze spelregels beschreven zijn staan, beslist de kledingcommissie.

 

Overige clubkleding

Rokjes, broekjes, sokken en eventueel uitshirts zijn uitsluitend te verkrijgen bij Intersport Megastore Four Seasons te Cartograaf 86, 6921 EZ Duiven

 

Mocht je vragen, opmerkingen of verbetersuggesties hebben, neem dan contact met de kledingcommissie van AHC ([email protected])