Horeca
Terug

Horeca

Horecavergunning

Geen alcohol < 18 jaar

Met ingang van 1 januari 2014 is het bij wet uitdrukkelijk verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Elke jongere onder de 25 jaar kan door het barpersoneel om een legitimatie of identiteitsbewijs (ID) gevraagd worden. Kan er geen legitimatie worden getoond, dan zal er onder geen voorwaarde alcohol worden verkocht. Ook het laten kopen van alcohol door derden en vervolgens doorgeven aan personen onder de 18 jaar is bij wet verboden. Er kan zodoende worden gevraagd voor wie de alcohol is bestemd.

Er kan en mag, zowel door de clubhuismedewerkers als door externe derden, worden gecontroleerd. Overtredingen zullen zwaar worden bestraft en kunnen zelfs leiden tot opschorting dan wel intrekking van de afgegeven vergunning.

 Schenktijden alcohol

In het clubhuis hangen de schenktijden. Deze zijn gebaseerd op de Verordening van de Gemeente Rheden en onderdeel van de Horecavergunning.


Allergenen wet:

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Het is niet uitgesloten dat onze producten allergenen bevatten! Voor toelichting kunt u zich wenden tot het barpersoneel. De Arnhemsche Hockeyclub AHC heeft ervoor gekozen om desgevraagd mondeling informatie te verstrekken.

Van de producten die verkocht worden is het uw eigen zorgplicht om desgewenst via verpakking of etiketten vast te stellen of die allergenen bevatten, bij twijfel is het advies af te zien van consumptie.

AHC kan niet aansprakelijk gesteld worden indien zich onverhoopt allergische reacties voor doen ten gevolge van bij ons afgenomen consumpties.

In het algemeen geldt hiervoor: ‘Bij twijfel niet eten’.