Regels en afspraken
Terug

Regels en afspraken

Arnhemsche HockeyClub

samen zijn wij de Familieclub met ambitie

Wat zijn de waarden en uitgangspunten, die wij als AHC hanteren om invulling te geven aan "samen zijn wij de familieclub met ambitie”?

In deze links staan het Huishoudelijk Reglement en het Tuchtreglement.

Sporten in het algemeen en hockeyen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

AHC heeft vijf basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert en die een belangrijke richtlijn vormen voor ons dagelijkse denken en doen. Het zijn principes die mensen belangrijk vinden om na te streven; het geldt als een richtlijn voor het handelen. Die basiswaarden, die onder de slogan "samen zijn wijde familieclub met ambitie" worden uitgedragen, zijn:

-SPORTIVITEIT

-PLEZIER

-RESPECT

-EERLIJKHEID

-BETROKKENHEID

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van AHC. Dus voor alle leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, toeschouwers etc.

 

Sportiviteit

 

•AHC is een hockeyvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband wil hockeyen

•"Je bent goed zoals je bent”. Zo laat AHC zien dat, als kinderen plezier hebben en gestimuleerd worden om dingen uit te proberen en fouten mogen maken, zij dan vanzelf hun hockeykwaliteiten verbeteren. Iedereen kan daarbij zijn of haar eigen plafond bereiken, ongeacht aanleg of niveau. Bij AHC telt iedereen mee, ongeacht het elftal waarin je speelt.

•AHC behandelt alle leeftijdscategorieën en lijnen gelijkwaardig en biedt ze gelijke kansen in potentieel ontwikkeling

•Wij sporten met elkaar; sporten doe je samen ook met de tegenstander. De speler is er voor het team en het team is er voor de speler

•Wij hanteren het principe "samen uit, samen thuis”. De spelers beginnen het seizoen als team en eindigen het seizoen als team

•Iedereen doet mee aan het spel. Wij gunnen elkaar een volwaardige bijdrage aan het eindresultaat als wij ook evenveel getraind hebben

•Wij willen elke training en wedstrijd een beetje beter hockeyen

•Wij spelen het spel volgens de regels

•Wij wensen de tegenstander en scheidsrechter veel plezier en bedanken hen achteraf

•Wij hebben geen commentaar op de scheidsrechter/leiding

 

Plezier

•Wij bieden aan onze eigen spelers, gastspelers en gasten geborgenheid en veiligheid

•Wij vieren de overwinning

•Wij winnen met z’n allen en verliezen met z’n allen

•Wij zijn trots op wat wij hebben

•Prestatie gaat niet ten koste van plezier

 

Respect

•Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld

•Ouders laten speltechnische zaken over aan de coach

•Wij gaan normaal om met andermans eigendom (accommodatie en materiaal)

•Wij dragen het clubtenue zoals dat voorgeschreven is

•Wij maken en dulden opmerkingen die een ander schade kunnen aandoen

•Wij corrigeren ongewenst gedrag

•We lachen met elkaar, niet om elkaar

 

Eerlijkheid en Transparantie

•Wij geven eigen fouten toe (bal uit, bal achter, overtreding)

•Coaches, trainers, Technische Commissie en bestuur lichten keuzes toe en communiceren beslissingen helder en duidelijk

•Wij benoemen positief gedrag en belonen dat positieve gedrag

•Wij ontmoedigen/corrigeren ongewenst gedrag

•Het bestuur verschaft voldoende informatie en de informatie die gegeven wordt is juist en tijdig

•Ouders, die lid zijn van een commissie, beoordelen en selecteren niet hun eigen kinderen

 

Betrokkenheid

•Ouders ondersteunen spelers en begeleiders op positieve wijze

•Ouders zijn zo veel als mogelijk aanwezig bij wedstrijden van de jeugd

•Ouders zijn met regelmaat bereid te rijden bij uitwedstrijden

•Jeugdtrainers zijn met regelmaat bij de wedstrijd aanwezig

•Spelers dienen zich tijdig af te melden voor training en wedstrijd

•Bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en zoeken actief naar oplossingen

•De leden zijn actief betrokken bij de vereniging.Alle leden, ouders of verzorgers van jeugdleden dienen bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) naar vermogen verenigingstaken te verrichten

•De leden zijn potentiele ambassadeurs voor nieuwe leden, sponsors en adviseurs voor AHC

 

NIX-18

Geen alcohol < 18 jaar

 

Met ingang van 1 januari 2014 is het bij wet uitdrukkelijk verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Elke jongere onder de 25 jaar kan door het barpersoneel om een legitimatie of identiteitsbewijs (ID) gevraagd worden. Kan er geen legitimatie worden getoond, dan zal er onder geen voorwaarde alcohol worden verkocht. Ook het laten kopen van alcohol door derden en vervolgens doorgeven aan personen onder de 18 jaar is bij wet verboden. Er kan zodoende worden gevraagd voor wie de alcohol is bestemd.

 

Er kan en mag, zowel door de clubhuismedewerkers als door externe derden, worden gecontroleerd. Overtredingen zullen zwaar worden bestraft en kunnen zelfs leiden tot opschorting dan wel intrekking van de afgegeven vergunning.

 

Schenktijden alcohol

 

In het clubhuis hangen de schenktijden. Deze zijn gebaseerd op de Verordening van de Gemeente Rheden en onderdeel van de Horecavergunning.

 

Regels voor Sportief Gedrag AHC

Sportief gedrag AHC We willen met plezier hockeyen bij de AHC. Daar hoort sportief gedrag bij. Het bestuur van de AHC wil stimuleren dat alle leden, ouders, trainers en coaches zich sportief gedragen door zich te houden aan het volgende:

 

1. Moedig je team op een positieve manier aan.

 

2. Geef (tijdens de wedstrijd) geen commentaar op de scheidsrechter.

 

3. Respecteer de coach en bemoei je niet ongevraagd met de tactiek of opstelling.

 

4. Wees gastvrij voor je tegenstander en een sportieve winnaar of verliezer (dus geen fysiek of verbaal geweld in het veld).

 

5. Zorg dat je op tijd bent voor de wedstrijd en samen met je team je voorbereidt op de wedstrijd. Kom in officieel AHC tenue.

 

6. Neem kopjes, glazen en flesjes mee naar het clubhuis en ruim afval op. Neem de spullen mee van het veld.

 

7. Kom op tijd op de training en doe actief en op een positieve manier mee (mobiel uit).

 

8. Houd het clubhuis in ere en parkeer je auto/fiets/brommer op de bestemde plekken en zorg dat deze niet in de weg staat.

 

9. Communiceer (mondeling en schriftelijk) altijd respectvol.

 

10. Help mee bij AHC! met bardienst, trainingen, coachen, fluiten of het organiseren van andere activiteiten.